HTA Software: Standaard software als maatwerk configureerbaar

HTA Software heeft met meer dan 25 jaar een zeer ruime ervaring binnen de lokale overheidsmarkt. Alle applicaties zijn volledig webbased, goed ingebed in uw applicatielandschap en functioneel op elk device. Meer dan 120 gemeenten en samenwerkingsverbanden gebruiken al een of meerdere van onze state-of-the-art oplossingen. 

HTA Software is aangesloten bij VNG Realisatie. We zijn te vinden in de softwarecatalogus en hebben vanzelfsprekend het addendum met de Informatiebeveiligingsdienst getekend.  

Het slim automatiseren van specifieke gemeentelijke processen is onze kerncompetentie. Hierbij kunt u denken aan het verhuren van sport- en ontmoetingsruimtes, klantverwijzing, internet afspraken, de begraafplaatsadministratie of de processen rondom het beheer van gemeentelijke eigendommen.

Op innovatiegebied wordt veel aandacht besteed aan processen die in het verlengde liggen van de basisfunctionaliteit van onze programma's.  Digitale toegang voor de gymzalen, aansturing van klimaat en verlichting, een interactieve plattegrond van de begraafplaats, koppeling van de primaire eigendomsgegevens met het kadaster, de fiscale en facturatiegegevens. 

Common Ground is voor ons een goed voorbeeld van een ontwikkeling die wij van harte omarmen. Het realiseren en deel uitmaken van een gemeenschappelijk gegevenslandschap  is voor ons een zeer belangrijke uitdaging. Zowel als afnemer van informatie als verstrekker probeert HTA een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de benodigde API's te spelen. Bij het project voor de gecombineerde begraafplaatsadministratie van de West-Friese gemeenten wordt middels een proces van co-creatie niet alleen voor gezorgd dat de gegevens van rechthebbenden opgevraagd worden door de API-gateway maar ook dat de begraafplaatsdata via de Common Ground gedeeld worden.

Waarom HTA Software?

Wij hebben door de jaren heen kennis opgebouwd van de processen die horen bij zorgvuldig administreren en hiervoor software ontwikkeld. Door de veranderende klantvraag heeft dat geleid tot producten voor verschillende sectoren. En hoewel het zwaartepunt bij lokale overheden ligt, schuiven de sectoren steeds dichter naar elkaar toe. Dat is te danken aan digitalisering en maakt de inzet van ons gamma alleen maar eenvoudiger. Nieuwe ontwikkelingen, zoals IoT, blockchain, AI en robotisering worden op steeds grotere schaal ingezet en ook HTA onderzoekt daarin de mogelijkheden.

Framework

Het door onszelf ontwikkelde framework maakt het mogelijk om voor vrijwel elk vraagstuk een oplossing te maken. Niet voor niets zijn honderden organisaties al jaren klant van HTA Software. Zij gebruiken bijvoorbeeld onze Contract Beheer Manager (CBM), Gemeentelijke Eigendommen Manager (GEM), Document Proces Manager (DPM), Klachten Registratie Manager (KRM), Begraafplaatsen Administratie Manager (BAM) of Relatie Beheer Manager (RBM).